Project Description

Grafický návrh a tlač letákov pre klienta Color – Mix.