Project Description

Grafický návrh loga pre združenie podnikateliek a manažériek.