Project Description

Príprava grafických podkladov na sociálne siete pre spoločnosť Tittl Agency.