Project Description

Výroby reklamnej tabule DIBOND pre klienta Silver Side (ÚV tlač).