Logo design

Logo design

,

Grafický návrh loga (logo design) pre spoločnosť Sun Agro.

Logo design

Grafický návrh loga pre združenie podnikateliek a manažériek.

Logo design

Grafický návrh loga (logo design) pre klienta BEZT.sk

Logo design

Grafický návrh loga (logo design) pre klienta Lovecká Vášeň.