Ochrana osobných údajov

Ako chránime Vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom portálu www.acemedia.sk je spoločnosť ACE MEDIA s.r.o. so sídlom Rudňany 331, 053 23 Rudňany (ďalej ako „ACE MEDIA“, „ prevádzkovateľ“ alebo „my“). Prevádzkovateľ zbiera, spracováva a využíva osobné údaje, získané prostredníctvom portálu acemedia.sk, len so súhlasom používateľa a jeho dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, ktoré sú potrebné pre objednanie služieb našej reklamnej agentúry a všetkých administratívnych úkonov s tým spojených.

Aké osobné údaje zbierame a spracovávame

Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi vždy dobrovoľne. Medzi najčastejšie poskytnuté osobné údaje patria kontaktné údaje, ktoré užívateľ poskytuje za účelom jeho spätného kontaktovania prevádzkovateľom. Medzi kontaktné údaje patria: meno, e-mail a telefónne číslo.

Ďalšími poskytnutými údajmi od užívateľa prevádzkovateľovi sú osobné údaje spojené s objednávkou, t.j. potrebné pre podklady účtovníctva a dodania služby. Medzi tieto údaje patria: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje nesprístupňujeme tretím osobám na marketingové alebo reklamné účely, slúžia výhradne prevádzkovateľovi na účely plnenia zmluvy. Jedinou treťou stranou, ktorej poskytujeme časť spomínaných osobných údajov je dopravca, ktorý Vám doručí objednané produkty (medzi údaje poskytnuté dopravnej spoločnosti patria: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo).

Poslednými osobnými údajmi, ktoré od užívateľa môžeme zbierať a spracovávať sú súbory Cookies, podľa týchto súborov nemožno užívateľa jednoznačne identifikovať ale považujú sa taktiež za osobné údaje. Ich zbieranie a spracovanie prevádzkovateľom je možné zamedziť/upraviť/ovplyvniť v nastaveniach Vášho prehliadača. Bližšie informácie o súboroch Cookies nájdete tu.

Ako chránime Vaše osobné údaje

Internetová stránka našej reklamnej agentúry využíva zabezpečenie na najvyššej úrovni. Všetky Vaše osobné údaje zasielané prostredníctvom našej webovej stránky sú chránené šifrovaným pripojením SSL (Secure Societe Layer), ktoré zamedzuje tretím stranám k prístupu k týmto osobným údajom počas ich prenosu. Všetky databázy prevádzkovateľa sú chránené rôznymi metódami šifrovania, aby tak znemožnili akýmkoľvek nepovolaným osobám k ich prístupu.

Práva užívateľa

Užívateľ má právo kedykoľvek požiadať o zmenu, zablokovanie, aktualizovanie alebo odstránenie jeho osobných údajov z databázy prevádzkovateľa a to bez udania dôvodu. Taktiež má právo o náhľad do databázy jeho osobných údajov, opravu chýb, doplnenie údajov a o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností alebo požiadaviek nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailovej adresy acemedia@acemedia.sk.