Ako pripraviť grafické podklady na tlač?

Grafika musí byť pripravená so spadávkou.

5

Spadávka 3mm

Rozmer každého grafického návrhu je potrebné rozšíriť o spadávku minimálne 3 mm z každej strany.

5

Ochranna zóna 3mm od línie orezu

Prosíme taktiež umiestňovať texty, logá a pod. minimálne 3 mm od línie orezu, t.j. 6mm od okraja grafiky.

5

Ochranná zóna 2mm od lomu

Pri skladaných letákoch umiestňujte texty minimálne 2 mm od zalomenia stránky.

5

Spadávka 5mm pre grafiky outdoorových nosičov

Spadávky pre grafiku na billboardy, citylighty, bigboardy a megaboardy sú 5 mm z každej strany.

Špecifikácia grafiky

Všeobecné informácie k príprave grafických materiálov na tlač

5

Rozlíšenie

Grafika by mala byť pripravená v rozlíšení 300dpi, pri veľkoformátovej tlači 150dpi.

5

Farebnosť

Grafické podklady vyexportované vo farebnosti CMYK.

5

Písma v krivkách

Všetky písma musia byť prevedené do kriviek.

5

Rozmer grafiky - mierka

Rozmery grafických podkladov je potrebné pripraviť v mierke 1:1. Pre billboardy, citylighty, bigboardy a megaboardy v mierke 1:10.

5

Grafiku prijímame v nasledovných formátoch

PDF (ideálna voľba), JPG, CDR (CorelDraw), PSD (Adobe Photoshop), AI (Adobe Ilustrator).

5

Upozornenie

Ak budú grafické materiály pripravené v iných farbách ako CMYK, napr. PANTONE nezodpovedáme za farebné rozdiely, ktoré vzniknú pri automatickom prevode do CMYK.