Ako pripraviť grafické podklady na tlač?

Príprava grafiky so spadávkou

 • rozmer každého grafického návrhu je potrebné rozšíriť o spadávky minimálne 3 mm z každej strany
 • odporúčame taktiež umiestňovať texty minimálne 3 mm od línie spadávky/orezu
 • pri skladaných letákoch umiestňujte texty minimálne 2 mm od lomu stránky
 • spadávky pre grafiku na billboardy, citylighty, bigboardy a megaboardy sú 5 mm z každej strany

Špecifikácia Prípravy Grafiky

 • u veľkoformátovej tlače minimálne 150 dpi
 • farebné prevedenie CMYK
 • všetky písma prevedené do kriviek
 • rozmer grafiky pripraviť v mierke 1:1
 • rozmer grafiky pre billboardy, citylighty, bigboardy a megaboardy pripraviť v mierke 1:10
 • Ak budú grafické materiály pripravené v iných farbách ako CMYK, napr. PANTONE nezodpovedáme za farebné rozdiely, ktoré vzniknú pri prevode do CMYK.

GRAFICKÉ PODKLADY NA TLAČ PRIJÍMAME VO FORMÁTOCH:

Portable Document Format (.pdf)
CorelDraw (.cdr)
Grafické súbory (.jpg)
Adobe Photoshop (.psd)
Adobe Ilustrator (.ai)
 • Súbory s Vašou grafikou nám posielajte e-mailom alebo ak ide o väčšie súbory využite prosím www.uschovna.sk resp. www.uschovna.cz.